چاپ انواع سالنامه,تقویم رومیزی و دیواری

راهنمایی قبل از سفارش !!!

*کمترین تیراژ هرکدام از محصولات زیر 200 عدد می باشد.
*منظور از قیمت هرعدد,1 عدد تقویم خام بدون تبلیغات شما می باشد.
*منظور از چاپ وسط تقویم,چاپ آگهی شما روی تقویم خام می باشد.
* در صورت وجود هرگونه سوال با شماره 09151699901 تماس بگیرید.

تقویم های دیواری تک برگ

“برای سفارش هر مورد,کد روی عکس را به خاطر بسپارید”

تقویم های دیواری تک برگ کوچک

اندازه : 24*34 | قیمت هرعدد250ت | گلاسه200گرمی | چاپ وسط تقویم تا2000عدد40.000ت و از2000عدد به بالا رایگان

تقویم های دیواری تک برگ متوسط

اندازه : 23*49 | قیمت هرعدد350ت | گلاسه200گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

تقویم های دیواری تک برگ بزرگ

اندازه : 34*49 | قیمت هرعدد500ت | گلاسه200گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

تقویم های دیواری 4 برگ

“برای سفارش هر مورد,کد روی عکس را به خاطر بسپارید”

تقویم های دیواری 4 برگ کوچک

اندازه : 24*34 | قیمت هرعدد560ت | گلاسه135گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

تقویم های دیواری 4برگ متوسط

اندازه : 24*34 | قیمت هرعدد560ت | گلاسه135گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

تقویم های دیواری 4 برگ بزرگ

اندازه : 34*49 | قیمت هرعدد1200ت | گلاسه150گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

تقویم های دیواری تک برگA3

“برای سفارش هر مورد,کد روی عکس را به خاطر بسپارید”

اندازه : 29*43 افقی | قیمت هرعدد440ت | گلاسه200گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

تقویم های دیواری تک برگ33*70

“برای سفارش هر مورد,کد روی عکس را به خاطر بسپارید”

اندازه : 29*43 افقی طلاکوب | قیمت هرعدد610ت | گلاسه200گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

تقویم های رومیزی

“برای سفارش هر مورد,نام عکس را به خاطر بسپارید”

اندازه : 29*43 افقی طلاکوب | قیمت هرعدد610ت | گلاسه200گرمی | چاپ وسط تقویم تا1000عدد40.000ت و از1000عدد به بالا رایگان

سالنامه