مشاهده نسخه آزمایشی(دمو) سامانه پیام کوتاه

توجه داشته باشید که در نسخه نمایشی نمی توانید ارسال پیامک و افزایش اعتبار انجام دهید.

نام کاربری و رمز ورود جهت نسخه نمایشی با حروف کوچک:                       bojnourdhost