وبسایت هیئت نجات غریق و غواصی خراسان شمالی

  • آدرس سـایـت :

    www.NKHLS.ir

  • زمـان اتـمـام پـروژه :

    پـایـیـز 1395

  • وضعیت پروژه:

    (عدم تمدید هاست)