نوشته‌ها

به عنوان صاحب یک وب سایت، ممکن است با محتواهای تولید شده خودکار در بخش نظرات صفحه و یا انجمن های خود برخورد کرده باشید. این مطالب که در وب سایت شما قرار می گیرند، نه تنها موجب اذیت و آزار کاربران می گردند، بلکه ممکن است محتواهایی را در بر داشته باشند که شما نمی خواهید به عنوان مطالب وب سایت شما توسط گوگل و یا سایر موتورهای جستجو ارزیابی گردد.

برخی از اسپمرها مطالب و یا لینک هایی گمراه کننده را در صفحات شما قرار می دهند تا با استفاده از آنها ترافیک سایت و صفحات خود را افزایش دهند. در ادامه برای روشن تر شدن این مطلب به بیان چند مثال ساده خواهیم پرداخت.

بخش نظرات و دیدگاه ها در وب سایت ها به عنوان یکی از منابع بسیار خوب و قابل استفاده به حساب آمده و یکی از راه های درگیر نمودن کاربران در بحث ها است. به همین دلیل محتویات این بخش مهم نباید با استفاده از لینک ها و مطالب نامربوط اسپمرها بی ارزش گردد.

راه های متفاوتی برای مقابله با این اعمال وجود داشته که مانع از نفوذ اسپمرها و محتواهای تولید شده خودکار به وب سایت و یا صفحات انجمن های شما می گردد. به طور نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ادامه مطلب …